Art Security Tokens

KMSKA 4477 2022 02 28 184735 baaq

Wat zijn Art Security Tokens?

Rubey koopt een kunstwerk en verdeelt dit werk in virtuele gelijke delen, Art Security Tokens genoemd. U kunt één of meerdere Art Security Tokens kopen en u verkrijgt hierdoor een financieel recht in het specifieke werk. U wordt dus als investeerder onrechtstreeks 'eigenaar' van een stukje kunstwerk. 

Het kunstwerk hangt dan wel niet in uw woonkamer, maar in een museum waar iedereen het kan bewonderen. Alle getokeniseerde kunstwerken van Rubey worden immers in bruikleen gegeven aan een museum. U heeft dus met uw investering ook maatschappelijke impact.

Art Security Tokens.
Hoe werkt het?

Wettelijke omkadering.

1. Wettelijk kader:
De uitgifte van de Art Security Tokens van Rubey volgt de financiële wetgeving en wordt gecontroleerd door de toezichthoudende instanties. Dit onderscheidt de Art Security Tokens van niet-gereguleerde tokens zoals Bitcoins of NFT's, die over het algemeen nog geen duidelijk wettelijk kader kennen.

2. Kunstwerk bestaat in de fysieke wereld:
Art Security Tokens van Rubey vertegenwoordigen een waarde in een 'collectible' (zoals een kunstwerk) dat echt bestaat in de fysieke wereld. Deze fysieke kunstwerken zijn uniek, niet-kopieerbaar en van museale kwaliteit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld NFT’s. Die vertegenwoordigen voornamelijk digitale kunstwerken.

Registratie op blockchain.

De Art Security Tokens van Rubey worden geregistreerd op de Ethereum/Polygon blockchain.
Een blockchain is een geautomatiseerde databank die registreert wie Art Security Tokens bezit en hoeveel. Ook telkens wanneer een Art Security Token van eigenaar verandert, wordt dit bijgehouden. Dergelijke transacties en registraties kunnen 24/7 plaatsvinden.

De regels en voorwaarden die bepalen wanneer een uitwisseling van Art Security Tokens kan doorgaan, liggen vast in een zogenaamd 'smart contract', een computeralgoritme dat er automatisch voor zorgt dat alle afspraken gevolgd worden.

Zo zullen er bijvoorbeeld geen Art Security Tokens kunnen uitgewisseld worden met iemand die nog niet geregistreerd en geverifieerd is als gebruiker op het Rubey-platform. Dit is een voorwaarde in het smart contract. Zo worden fraude of diefstal van Art Security Tokens onmogelijk gemaakt.

Let op: investeringen houden altijd risico's in.


Investeren in Art Security Tokens houdt een aantal risico’s in. Alvorens te investeren in Art Security Tokens moet u aandachtig de beschrijving van de mogelijks risico’s die aan deze investering verbonden zijn lezen. 

Investeer in kunst van uitzonderlijk hoog niveau.

logo
Menu
logo
Menu