Rubey logo

Privacy Policy

Wie zijn we?

Wij zijn Jackie Treehorn met adres Pyckestraat 48A 2018 Antwerpen Belgium met ondernemingsnummer BE 0637.818.352.

Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data ProtectionRegulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de“verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig telezen. Emelie Vervecken is onze privacy coördinator die je kan bereiken via support@rubey.bevoor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kunnen toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken:

 • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan jou hebben uitgelegd.
 • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als wij jouw persoonlijke informatie opeen andere manier verkrijgen dan vermelden we dat in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen:

 • Adres
 • Anti terrorisme gegevens
 • Anti witwasgegevens
 • BTW nummer
 • Bankrekening
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsfunctie
 • Bedrijfsnaam
 • Betaalhistoriek
 • Betaalkaart details
 • Betalingsoverzicht, klantenrekening
 • Datum & tijd
 • Derde partij cookies
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Emailadres
 • Enquete gegevens
 • Essentiële cookies
 • Geboortedatum / Leeftijd
 • Geboorteplaats
 • Gender
 • Handtekening
 • Huwelijkse staat
 • Identiteitskaart
 • Inhoud van correspondentie
 • Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD)
 • Klantendossier
 • Land
 • Marketing cookies
 • Naam van de betrokken partij
 • Naam van de klant
 • Nationaliteit
 • Ondernemingsnummer
 • Performantie cookies
 • Persoonlijk telefoonnummer
 • Social media link
 • Taal of talen
 • Telefoonnummer
 • Thuisadres
 • Titel
 • Toestemming
 • Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens

Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevensveranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden. De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen

 • Bedrijfswebsite
  Beschrijving: Bedrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten, prospecten en allerhande derden Doel: Cliënten en prospecten informeren
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Toestemming, Derde partij cookies, Taal of talen, Emailadres, Naam van de klant,Marketing cookies, Performantie cookies, Essentiele cookies, Elektronische identificatiegegevens

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Investor Portal by Tokeny
  Beschrijving: Investor portal for private and public investors as hosted on TokenyDoel: To support investor onboarding and management token portfolio
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Essentiele cookies, Telefoonnummer, Toestemming, Anti terrorisme gegevens, Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Identiteitskaart, Bankrekening, Emailadres, Anti witwasgegevens, Huwelijkse staat, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Verplichte anti fraude maatregelen
  Beschrijving: Anti fraude informatie opgelegd door de wet
  Doel: Zorgen voor conformiteit met anti fraude regelgevingRechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Geboorteplaats, Emailadres, BTW nummer, Bedrijfsnaam, Land,Telefoonnummer, Handtekening, Bedrijfsfunctie, Anti terrorisme gegevens, UltimateBeneficial Owner (UBO) gegevens, Anti witwasgegevens, Klanten zorgvuldigheidsgegevens(AKL, KYC, CDD), Bedrijfsadres, Ondernemingsnummer, Identiteitskaart, Adres, Gender, Nationaliteit, Thuisadres, Geboortedatum / Leeftijd, Bankrekening, Naam van de betrokken partij, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten prospectie
  Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten
  Doel: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communicerenRechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
  Data items: Toestemming, Derde partij cookies, Emailadres, Social media link, BTW nummer, Bedrijfsnaam, Telefoonnummer, Enquete gegevens, Marketing cookies, Bedrijfsfunctie,Performantie cookies, Datum & tijd, Bedrijfsadres, Ondernemingsnummer, Essentiële cookies, Adres, Titel, Persoonlijk telefoonnummer, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klantenafspraken
  Beschrijving: Registratie van klantenafspraken op papier of op computerDoel: Beheer van de beschikbaarheid / kalender
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Emailadres, Bedrijfsnaam, Telefoonnummer, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsadres,Adres, Datum & tijd, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Communicatie met klanten
  Beschrijving: Communicatie met klanten op papier of in elektronische vormDoel: Zorgen voor goede dienstverlening aan de klant
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Telefoonnummer, Marketing cookies, Performantie cookies, Bedrijfsadres,Derde partij cookies, Essentiële cookies, Adres, Emailadres, Inhoud van correspondentie, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten ondersteuning
  Beschrijving: Ontvangen en behandelen van vragen en klachten van klantenDoel: Zorgen voor probleemoplossing en optimale bedrijsvoering
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Performantie cookies, Telefoonnummer, Toestemming, Marketing cookies, Derde partij cookies, Essentiële cookies, Emailadres, Inhoud van correspondentie, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Levering van goederen en/of diensten
  Beschrijving: Verkoop en/of levering van goederen of diensten aan klantenDoel: Zorgen voor correcte levering van goederen een/of diensten, mogelijk maken van track & trace en feedback
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijkeperiode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Anti terrorisme gegevens, Anti witwasgegevens, Klantenzorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Telefoonnummer, Toestemming, Marketingcookies, Derde partij cookies, Essentiële cookies, Klantendossier, Bankrekening, Emailadres, Adres, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Kaart of app betalingen door klanten
  Beschrijving: Betalingen met creditcard, debetcard, betalingsapp…
  Doel: Zorgen voor correcte betaling
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijkeperiode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Emailadres, Handtekening, Datum & tijd, Betaalkaart details, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten facturatie en boekhouding
  Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
  Doel: Zorgen voor correcte betaling
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Emailadres, BTW nummer, Bedrijfsadres, Betaalhistoriek, Bankrekening, Betalingsoverzicht, Klantenrekening, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Nieuwsbrief / promotie
  Beschrijving: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
  Doel: Zolang de gebruiker ingeschreven blijft op de nieuwsbrief
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/ of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Enquete gegevens, Marketing cookies, Performantie cookies, Derde partijcookies, Essentiële cookies, Toestemming, Emailadres, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Vergadering- & Evenementenplanning
  Beschrijving: Communiceren met klanten en leveranciers om vergaderingen en evenementen en groepsboekingen te plannen
  Doel: Evenementen plannen en uitvoeren
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Emailadres, Bedrijfsnaam, Toestemming, Marketing cookies, Performantiecookies, Datum & tijd, Derde partij cookies, Essentiële cookies, Naam van de klant

  Data wordt verwerkt binnen de EU

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaaldeverwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in tetrekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.

Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers. Als we voertuigen van onze leveranciers voorzien van parking of toelaten op ons terrein, dan kunnen we het kentekennummer en tijdsgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is het sluiten en uitvoeren van eenovereenkomst. Wij hanteren veiligheidsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming zijn met beste standaarden in de sector. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie.

Het verwerken van persoonsgegevens in jouw opdracht

De specifieke aard van het werk dat wij voor jou verrichten zorgt ervoor dat wij mogelijk voor jouw aangiftes, neerleggingen, mededelingen, etc. moeten doen die opgesteld worden op basis van persoonsgegevens van anderen, die jij ons bezorgt. In dat geval zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onderaanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.

Het delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs. Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen:

 • Tokenisation Platform
  Doel: To support investor onboarding and management of token portfolio
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Naam van de klant, Nationaliteit, Adres, Anti witwasgegevens, Klantenzorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Anti terrorisme gegevens
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Tokeny sarl ontvangt de data
 • Business Management - Software
  Doel: Ter goed beheer van de zaak
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Naam van de klant, Thuisadres, Klantendossier, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Privacy Office Onfido Limited ontvangt de data
 • Legal & regulatory administration service
  Doel: Legal & regulatory administration
  Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  Data items: Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Anti witwasgegevens, Antiterrorisme gegevens
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  JTC Group ontvangt de data
 • Bank partner
  Doel: Om betalingen te verzenden en te ontvangen
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Naam van de werknemer, Bankrekening, Naam van de klant, Thuisadres, Naam van de betrokken partij, Datum & tijd
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Alpha FX Limited ontvangt de data
 • Betalings Partner
  Doel: Ter verwerking van betalingen
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Naam van de klant, Betaalkaart details, Thuisadres, Handtekening
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Payconiq International S.A. ontvangt de data
 • Business Management - Software
  Doel: Ter goed beheer van de zaak
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Naam van de klant, Thuisadres, Klantendossier, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Google Ireland Limited ontvangt de data
 • Business Management - Software
  Doel: Ter goed beheer van de zaak
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Naam van de klant, Thuisadres, Klantendossier, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Slack Technologies Limited ontvangt de data
 • Sociale media - Facebook / Instagram
  Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ex-Facebook) ontvangt de data
 • Sociale media - Linkedin
  Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  LinkedIn Ireland Unlimited Company ontvangt de data
 • Website analytics en bezoekersstatistieken via partner
  Doel: Meten en analyseren van website effectiviteit
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Essentiële cookies, Derde partij cookies, Datum & tijd, Performantie cookies, Marketingcookies
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Google Ireland Limited ontvangt de data
 • INVITEDESK nv
  Doel: Event invitation management software
  Rechtsgrond: Toestemming
  Data items: Essentiële cookies, Derde partij cookies, Datum & tijd, Performantie cookies, Marketing cookies, Toestemming, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  INVITEDESK nv ontvangt de data
 • Business Management - Software
  Doel: Ter goed beheer van de zaak
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Naam van de klant, Thuisadres, Klantendossier, Emailadres
  Data wordt verwerkt buiten de EU
  The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) ontvangt de data

Als we jouw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met je toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten.

Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening meedat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak wordenbeschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als je deelneemt aan een online gesprek, vergadering, conferentie,... weet dan dat alle gegevensdie je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier rekening meevoordat je jouw persoonlijke gegevens, video, audio of andere gegevens deelt.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemenzodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of jeverder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerkenen mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren.Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die doordeze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren.Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

Social media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt deEuropese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto's en video's die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina's. Wanneer u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat uw expliciete toestemming in kader vanGDPR niet is vereist. Mocht u zich echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

Je rechten uitoefenen

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) heb je het recht om :

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
 • Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruik hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en je omwille van je bijzondere situatie je wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
 • Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).

In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator Emelie Vervecken te contacteren via support@rubey.be of via het adres van het bedrijf :

Jackie Treehorn

T.a.v. Emelie Vervecken

Pyckestraat 48A 2018 Antwerpen Belgium

Gegevensbescherming authoriteit

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://gegevensbeschermingsautoriteit.be