Ensor close 1 1

Carnaval de Binche

James Ensor

  • Olie op doek
  • 61 cm x 76cm
  • 1924
  • Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Initiële totale aanbiedingsprijs
1.410.000EUR

Huidig aangeboden tokenprijs

1,50 EUR

Tokens in omloop

1.000.000

Initiële prijs per token

1,41 EUR

In bruikleen tot

2033

Investeren? Dit moet u weten.

Investeringsbedrag

Vanaf 150 euro.

Wenst u meer dan 10.000 euro te investeren? Neem dan contact op.


Maximale looptijd

10 jaar +1+1+1

Looptijd kan worden verlengd met max.3 jaar om
het kunstwerk in ideale omstandigheden te kunnen verkopen.
Tussentijds kunt u altijd uw Art Security Tokens verkopen.


Informatienota

Alles over de mogelijke opbrengst staat in detail uitgelegd in de informatienota & terms and conditions.


Rente

0,5% per jaar (niet-gekapitaliseerd) berekend op de gehele looptijd.
Uitbetaling van de rente gebeurt op het einde van de looptijd als de netto realisatiewaarde van het kunstwerk het toelaat.

Meerwaarde

De potentiële netto realisatiewaarde bij de verkoop van het kunstwerk wordt integraal verdeeld onder de Token Holders op dat moment en dit evenredig met hun aandeel.

Beheer

Geen beheerskosten


Uitstappen

Geen uitstapkosten

Administratie en werking

0,21 euro per Art Security Token
Deze kost is verrekend in de uitgifteprijsMeerwaardetax

Afhankelijk van uw situatie als investeerder.

Gedeeltelijk of geheel verlies van inleg/rente

De terugbetaling van uw investering en de betaling van een eventueel rendement op de vervaldatum van de Art Security Tokens is volledig afhankelijk van de evolutie van de waarde van het kunstwerk ‘Carnaval de Binche’ op de vervaldatum. Investeerders lopen het risico om bij een ongunstige evolutie van de waarde van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen en om geen enkel bedrag aan rente of meerwaarde te ontvangen.Risico’s omtrent regelgeving

Het wettelijk kader van regelgevingen die van toepassing zijn op blockchaintechnologieën, Security Tokens en Security Token Offerings (STOs), inclusief de positie van verschillende toezichthouders, evolueert snel en het is daarom onzeker wat het effect zal zijn van aanvullende regelgeving op Art Security Tokens en/of het Rubey-platform.Risico’s omtrent derde partijen

De Emittent vertrouwt op externe contractanten voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van het Rubey-platform en het onderhoud van de Rubey-infrastructuur. Als zulke externe partijen hun verbintenissen met Rubey niet nakomen, kan dat natuurlijk een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van de Art Security Tokens en het Rubey-platform. Ook systeemstoringen of capaciteitsbeperkingen kunnen het vermogen van de Emittent om zijn activiteiten uit te voeren schaden en/of verhinderen.Risico’s omtrent pandgeving

De pandgeving op het kunstwerk is mogelijk geen effectieve zekerheid in het geval dat het kunstwerk wordt vastgehouden in een ander rechtsgebied dan België en indien een concurrerende vordering wordt uitgeoefend op het kunstwerk in zo’n ander rechtsgebied.Risico’s omtrent validatie

Een Art Security Token is geen investering in een beursgenoteerde project. Het schilderij kan ook niet tussentijds naar reële verkoopwaarde worden geschat door een kredietbeoordelaar. Daarom is de tussentijds prijs van het werk moeilijker te bepalen. Rubey geeft de token holders op jaar 5 en jaar 7 na de eerste uitgifte van de Art Security Tokens een validatie van het werk, opgesteld door een onafhankelijke expert. Ook op het einde van de investeringsperiode zal een dergelijke validatie worden gegeven aan de token holders.Risico’s omtrent faillissement

Als investeerder van de Art Security Tokens loopt u bij faillissement van de uitgevende instelling het risico om de bedragen waarop u recht heeft, niet (volledig) te kunnen recupereren en uw belegde kapitaal en eventuele meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Risico’s omtrent Emittent

Het is mogelijk dat de uitgever van Art Security Tokens, ofwel Emittent, niet in staat is om het Rubey-platform te ontwikkelen zoals bedoeld. Het is mogelijk dat de Emittent de wettelijke goedkeuringen niet ontvangt die eventueel nodig zijn om het Rubey-platform optimaal te runnen.

Blockchain-technologie is een nieuwe, opkomende technologie. Het zou dus kunnen dat de Emittent uiteindelijk niet in staat is om alle gewenste functies van de Art Security Tokens en/of het ‘bulletin board’ op het Rubey-platform te implementeren

De Emittent biedt geen enkele garantie dat een verder openbaar aanbod van Art Security Tokens kan worden gedaan, dat de oprichting van het Rubey-platform met ‘bulletin board’ succesvol kan worden geïmplementeerd en/of dat een liquide markt voor de Art Security Tokens zal ontstaan. Investeerders in Art Security Tokens moeten bereid zijn om hun investering vast te houden tot het einde van de looptijd.Risico’s omtrent markt

Er is momenteel geen handelsmarkt voor de Art Security Tokens en dus geen ijkpunt voor de prijs van Art Security Tokens. Als zich een handelsmarkt zou ontwikkelen, kan de prijs van de Art Security Tokens volatiel zijn. Omdat een exacte waardering van Art Security Tokens moeilijk is, kan de aanbiedingsprijs willekeurig worden bepaald op basis van de marktomstandigheden.

De aanbiedingsprijs zou daarom door een investeerder niet gebruikt mogen worden als indicator van de reële marktwaarde van de Art Security Tokens.Risico’s omtrent beveiliging

De Emittent is mogelijk niet in staat om illegale activiteiten via het Rubey-platform te voorkomen. Dit kan in extreme gevallen voor disciplinaire maatregelen voor de Emittent zorgen, zoals boetes of sluiting.

Blockchain-activa en blockchain-handelsplatformen blijven vatbaar voor beveiligingsinbreuken en cybercriminaliteit. De Art Security Tokens, de Emittent of het Rubey-platform kunnen een doelwit zijn van inbreuken op de cyberbeveiliging of diefstal.

Privé-sleutels (“private keys”) stellen de Emittent in staat om de eenzijdige overdracht of “bevriezing” van Art Security Tokens te realiseren in geval van beveiligingsinbreuken en/of cybercriminaliteit. Maar ook deze beveiligingsmaatregelen kunnen gecompromitteerd worden.Risico’s omtrent belasting en taxatie

Het fiscale karakter van Art Security Tokens is nieuw en onzeker. Investeerders kunnen dus best zelf belastingadvies inwinnen in verband met hun investering in Art Security Tokens.

De belastingautoriteiten kunnen het oneens zijn met fiscale standpunten met betrekking tot de Emittent, zijn activiteiten en de Art Security Tokens. Het kan dus gebeuren dat er gevraagd wordt om de huidige posities te herzien op een manier die nadelig kan zijn voor de token holders.

Nagel tot nagel verzekering

Kunstwerk is verzekerd door de polis van KMSKA. Er komt een bijkomende verzekering voor transport en locatie als het werk tijdelijk naar een ander museum gaat.Security agent

Rubey heeft een 'security agent' vastgesteld, die de rechten van de Token Holders met betrekking tot het kunstwerk zal vrijwaren als Rubey dat zelf niet (meer) kan.

Pandgeving

Token Holders krijgen een bijkomende zekerheid door middel van een pandgeving op het werk. Hierdoor hebben de Token Holders een voorrecht op de verkoopwaarde van het schilderij ten opzichte van eventuele andere schuldeisers. Deze pandgeving is schriftelijk vastgelegd en is afdwingbaar ten aanzien van derden.


Meer over dit kunstwerk

James Ensor is zonder twijfel één van de bekendste Belgische kunstenaars.
De schilder wordt in één adem genoemd met Rubens, Bruegel, Van Eyck, Magritte of Delvaux.
Meer nog, Ensor is gegeerd. Heel wat prestigieuze internationale musea hebben een Ensor in hun vaste collectie of zouden er maar wat graag één willen.

James Ensor Zelfportret

Het schilderij ‘Carnaval de Binche’ heeft jarenlang in privé-collecties gezeten. Dankzij u en de andere token holders kan het werk in bruikleen worden gegeven aan het KMSKA en kan het zo eindelijk getoond worden aan het brede publiek.

Het KMSKA heeft niet alleen de grootste Ensor-collectie van de wereld, maar ook een eigen Ensor onderzoekscentrum. Het werk is in goede handen en het onderzoekscentrum zal de artistieke waarde van het werk grondig onderzoeken. Als Token Holder wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

7,4 miljoen euro is het hoogste bedrag dat in 2016 betaald werd voor een Ensor op veiling. De eer gaat naar het werk ‘Squelette arrêtant masques’.
Ook in dit werk spelen maskers de hoofdrol.

Ensors meest opvallende bijdrage aan de moderne kunst is dan ook het gebruik van maskers. Carnavalsmaskers duiken in zijn tekeningen en schilderijen op vanaf 1887. 
Ook zeldzaamheid is een belangrijk investeringscriterium. De schilderijen van Ensor die maskers bevatten, hangen meestal al in musea en worden zelden aangeboden op de privé-markt. Wanneer dat wél gebeurt, halen ze doorgaans hoge prijzen op internationale veiligen.

James ensor carnaval de binche

Ensor, Beyond Impressionism


2024 staat bekend als het Ensor-jaar, een prachtige gelegenheid om alle mede-eigenaars van Ensor's 'Carnaval de Binche' en alle geïnteresseerden te voorzien van boeiende informatie over zowel Ensor als het werk ‘Carnaval de Binche’.

Herwig Todts, senior curator modern art van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, deelt zijn inzichten in verschillende video's. Hij belicht de innovatieve aard van Ensor en legt telkens de relatie met het schilderij 'Carnaval de Binche’.

Kwalitatief en gecontroleerd werk

Catalogue Raisonné


Het werk is opgenomen in de oeuvrecatalogus van Xavier Tricot (James Ensor. Catalogue Raisonné des peintures. Mercatorfonds Brussel, p.360 nr. 526 (ill.)).

Het werk is onderaan links gesigneerd door Ensor.

Attest van autheniciteit


Het Expertencomité Ensor, met onafhankelijke Ensor-experts, heeft een attest van authenticiteit afgeleverd.

Goed conditierapport


De experts van het KMSKA hebben een uitgebreide controle gedaan van het schilderij en de conditie van de verflaag, het doek en het kader. Het volledige conditierapport is beschikbaar voor de Token Holders.

Gekende wervingsgeschiedenis


Bij de aankoop van een kunstwerk is het belangrijk dat de 'provenance' of de verwervingsgeschiedenis gekend is. Dit om fraude of witwaspraktijken te voorkomen. Alle vroegere eigenaars zijn gekend.

Internationale marktinteresse bij verkoop einde looptijd


James Ensor is een Belgische kunstenaar met een sterke internationale uitstraling.

Volgens Art Price Index is de top 3 van landen waar de meeste olieverfschilderijen van Ensor tussen 2000 en 2023 zijn verkocht is Frankrijk (#1), Verenigd Koninkrijk (#2) en de Verenigde Staten (#3). Een dergelijke internationale interesse is een goede indicatie voor de potentiële verkoop op het einde van de looptijd.

Ensor close 1 1
Ensor detail 2
Ensor detail 1
logo
Menu
logo
Menu