Rubey logo

Wat zijn Art Security Tokens?

Art Security Tokens zijn een manier om samen met andere kunstliefhebbers te investeren in topkunst. Dankzij jouw investering in Art Security Tokens wordt het werk toegankelijk voor het grote publiek in een prestigieus museum.

KMSKA 4477

Let op: investeringen houden altijd risico's in.

Investeren in Art Security Tokens houdt een aantal risico’s in. Alvorens te investeren in Art Security Tokens moet je aandachtig de beschrijving van de mogelijks risico’s die aan deze investering verbonden zijn lezen. De terugbetaling van jouw investering en de betaling van een eventueel rendement op de vervaldatum van de Art Security Tokens zijn volledig afhankelijk van de waarde van het kunstwerk op de vervaldatum. Investeerders lopen het risico om bij een ongunstige evolutie van de waarde van het kunstwerk, hun inleg in de Art Security Tokens geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Lees hier de risico's in detail >

Waarom investeren?

De Art Security Tokens van Rubey zijn bedoeld voor wie wil investeren in kunst, maar niet het budget heeft om een topwerk te kopen én voor wie op zoek is naar een investering met een positieve maatschappelijke impact.

Maatschappelijke investering.
Investeren in de Art Security Tokens van Rubey is een manier om cultuur te promoten. Je zorgt er mee voor dat belangrijke kunstwerken toegankelijk blijven voor het publiek. Het aangekochte kunstwerk wordt immers in bruikleen gegeven aan een museum.

Diversificatie van je investeringsportefeuille.
Daarnaast bieden de Art Security Tokens ook de mogelijkheid om je investeringen te diversifiëren.
Vroeger lag de instapprijs voor investeringen in kunst hoog. Dankzij Rubey kan iedereen al vanaf 150 euro instappen. Door het spreiden van je vermogen over verschillende activa, waaronder Art Security Tokens, kan je jouw investeringen diversifiëren. Hierdoor verkleint in de regel ook het totale investeringsrisico.

Maak een account aan >

"Fractional Ownership" in kunst.

Rubey maakt investeren in belangrijke kunstwerken toegankelijk voor iedereen. Dankzij Art Security Tokens.

Een schilderij of een kunstwerk wordt aangekocht door een doelvennootschap. De doelvennootschap heeft de nodige financiële middelen nodig om deze aankoop en de kosten van de aankoop te financieren. Om deze financiële middelen aan te trekken gebruikt de doelvennootschap het kunstwerk als onderpand. Het kunstwerk wordt als het ware opgedeeld in een groot aantal gelijke delen. De rechten om betaald te worden uit dit kunstwerk, worden ook opgedeeld in virtueel gelijke delen. Deze virtuele delen heten Art Security Tokens en worden vervolgens uitgegeven door de doelvennootschap. Investeerders kunnen intekenen op deze Art Security Tokens. Vanuit een economisch standpunt, word je als investeerder dus onrechtstreeks “eigenaar” van een stukje kunstwerk.

Stel dat een schilderij aanvankelijk een waarde heeft van 1,2 miljoen euro en opgedeeld is in 1 miljoen Art Security Tokens, en dit om een bedrag van 1,41 miljoen aan financiële middelen op te halen. 1 Art Security Token, waarop ingeschreven wordt voor 1,41 euro, vertegenwoordigt dan bij de Art Security Token Offering een waarde van 1,2 euro. Het verschil van 0,21 euro is dan te beschouwen als de kost die nodig is per token voor de administratieve en operationele ondersteuning van de Art Security Token Offering, en dit voor de ganse looptijd van de token uitgifte.

Op de vervaldatum van de Art Security Tokens zal de doelvennootschap de netto realisatiewaarde van het schilderij (na aftrek van de realisatiekosten en belastingen) integraal aanwenden om de inleg van de investeerder terug te betalen en om het afgesproken rendement uit te keren. De investeerders van de Art Security Tokens zijn daarbij rechtstreeks blootgesteld aan de evolutie (prijsstijging of -daling) van de waarde van het schilderij.

Elke investeerder bepaalt zelf hoeveel Art Security Tokens hij of zij wil kopen. Art Security Tokens zijn altijd gekoppeld aan één specifiek kunstwerk en worden veilig geregistreerd op de Ethereum/Polygon blockchain.

Schermafbeelding 2022 02 19 om 18 50 43
Part of 'Maria Sèthe' by Theo Van Rysselberghe 1891

Samen kunnen we meer.
Via het Rubey-platform
word je "eigenaar" van een penseelstreep, verftoets, spat, of lijn van een meesterwerk. Én zorg je ervoor dat anderen het weer kunnen bewonderen in een topmuseum.

Wettelijke omkadering.

Een 'Security' is de Engelse term voor een effect of een waardepapier. Een 'Security Token' is dus de digitale vorm van zo’n effect of waardepapier:

1. Wettelijk kader:
Rubey beschouwt de Art Security Tokens als effecten. De uitgifte van Art Security Tokens is dan ook gebonden aan de financiële wetgeving en het toezicht van de toezichthoudende instanties hierop. Dit onderscheidt de Art Security Tokens van niet-gereguleerde tokens zoals Bitcoins of NFT's, die over het algemeen nog geen duidelijk wettelijk kader kennen.

2. Kunstwerk bestaat in de fysieke wereld:
Art Security Tokens vertegenwoordigen een waarde in een 'collectible' (zoals een kunstwerk) die echt bestaat in de fysieke wereld. Deze fysieke kunstwerken zijn uniek, niet-kopieerbaar en van museale kwaliteit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld NFT’s. Die vertegenwoordigen uitsluitend digitale kunstwerken die bovendien makkelijk te kopiëren zijn.

In het kader van Rubey wordt op dit fysieke kunstwerk eveneens een pand gevestigd. Dit geeft een zekerheid dat Rubey de waarde van het kunstwerk dient aan te wenden om haar verplichtingen ten aanzien van de investeerders na te komen.

Registratie op blockchain.

De Art Security Tokens van Rubey worden geregistreerd op de Ethereum/Polygon blockchain.

Een blockchain is een geautomatiseerde databank die volledig betrouwbaar registreert wie Art Security Tokens bezit en hoeveel. Ook telkens wanneer een Art Security Token van eigenaar verandert, wordt dit bijgehouden. Dergelijke transacties en registraties kunnen 24/7 plaatsvinden.

De regels en voorwaarden die bepalen wanneer een uitwisseling van Art Security Tokens kan doorgaan, liggen vast in een zogenaamd 'smart contract', een computeralgoritme dat er automatisch voor zorgt dat alle afspraken gevolgd worden.

Zo zullen er bijvoorbeeld geen Art Security Tokens kunnen uitgewisseld worden met iemand die nog niet geregistreerd en geverifieerd is als gebruiker op het Rubey-platform. Dit is een voorwaarde in het smart contract. Zo worden fraude of diefstal van Art Security Tokens onmogelijk gemaakt.

Je kan vanaf 150 euro deelnemen in de Art Security Tokens van Rubey. Dit is uniek. Wie wil investeren in kunst van topkwaliteit, moet doorgaans veel dieper in de geldbuidel tasten. Dankzij Art Security Tokens kan de opportuniteit van een kwalitatieve kunstinvestering eindelijk hand in hand gaan met een lage instapprijs. Via het Rubey-platform kan er vanaf 150 euro tot 10.000 euro worden geïnvesteerd.

Wens je voor een hoger bedrag te investeren, dan moet je contact met ons opnemen. Dit is eveneens het geval als je als onderneming wenst te investeren.

"Mede-eigenaar" staat tussen aanhalingstekens. Iedere investeerder die Art Security Tokens van Rubey koopt, is effectief de wettelijke eigenaar van deze Art Security Tokens, maar niet rechtstreeks van het kunstwerk zelf. Het officiële eigendomsrecht van het werk zit bij een specifieke doelvennootschap van Rubey. Iedere doelvennootschap van Rubey is eigenaar van één kunstwerk en draagt vervolgens de financiële rechten met betrekking tot het kunstwerk over aan de token holders.

Maak een account aan >

Als investeerder heb je recht om op het einde van de looptijd van 10 jaar (eventueel verlengbaar) een terugbetaling van je investering te vorderen van de doelvennootschap.

Opgelet: de bedragen die de doelvennootschap dient uit te keren zijn beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk: dit wil zeggen de waarde van het kunstwerk bij realisatie, na aftrek van de kosten om het kunstwerk te verkopen. Als investeerder is je verhaalsrecht op de doelvennootschap dus beperkt tot de netto realisatiewaarde van het kunstwerk.

Scenario 1: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is voldoende hoog

In dit scenario zal de doelvennootschap jou in eerste instantie je inleg per Art Security Token betalen, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%. Deze jaarlijkse rente van 0,5% wordt berekend op de gehele looptijd dat de Art Security Token uitstaan. Zij wordt tijdens de looptijd niet uitbetaald en niet jaarlijks toegevoegd aan het uitstaande bedrag van de inleg van je investering.

Scenario 2: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is hoger dan in scenario 1

Is de netto realisatiewaarde van het kunstwerk evenwel hoger dan het bedrag van de inleg van de investeerders vermeerderd met een jaarlijkse rente van 0,5%, dan heb je als investeerder eveneens het recht om jouw deel van deze meerwaarde te vorderen. Op deze manier heb je als investeerder het recht om ten volle te delen in de eventuele waardestijging van het kunstwerk.

Scenario 3: de netto realisatiewaarde van het kunstwerk is onvoldoende hoog

In dit scenario zal de terugbetaling van de inleg en rente beperkt blijven tot het beschikbare bedrag van netto realisatiewaarde. Je riskeert dus ook een deel of geheel je inleg te verliezen.

Zoeken naar een optimaal verkoopmoment

Natuurlijk wil Rubey graag een zo hoog mogelijke waarde realiseren voor de token holders. Om de kans hiertoe te maximaliseren en het het risico te beperken dat het kunstwerk onder ongunstige marktomstandigheden verkocht moet worden, heeft Rubey de mogelijkheid om de looptijd van de Art Security Tokens tot drie maal toe telkens met 1 jaar te verlengen. De looptijd wordt daarom ook wel voorgesteld als 10+1+1+1 jaren. Op deze wijze kan Rubey, met advies van kunstexperten en in het licht van marktomstandigheden, zoeken naar een optimaal verkoopmoment. Rubey heeft ook de mogelijkheid om de Art Security Tokens vroeger terug te betalen indien zij een interessant bod ontvangt voor de aankoop van het kunstwerk dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Rubey kan dit recht uitoefenen in de periode van 36 maanden voorafgaande aan het einde van de initiële looptijd van 10 jaar.

De uitbetaling op de Art Security Tokens zal zo snel mogelijk na het verstrijken van de looptijd gebeuren, en dit in elk geval binnen drie (3) kalendermaanden volgend op de verkoop van het kunstwerk. Zo kunnen alle kosten en belastingen met betrekking tot de verkoop berekend worden.

Schermafbeelding 2022 02 28 om 18 24 48

De keuze en aankoop van een topwerk wordt gedaan in samenspraak met curators en museumspecialisten na een periode van grondig onderzoek.

Bruikleen aan musea.

Het getokeniseerde Rubey-kunstwerk wordt niet weggeborgen in een depot of in een privé-verzameling, maar in bruikleen gegeven aan een prestigieus museum. Zo worden topwerken weer toegankelijk voor elke kunstliefhebber en hebben Art Security Tokens ook een sterke maatschappelijke impact.

Het KMSKA is het eerste museum dat Art Security Tokens omarmt om haar topcollectie te versterken met Carnaval de Binche van Ensor.

Ga naar 'Carnaval de Binche' van Ensor >

In de toekomst zullen er meer getokeniseerde kunstwerken in combinatie met andere musea volgen.